“De stap naar de kinderfysiotherapeut betekent voor een kind: Ik kan meedoen! Ik heb plezier in bewegen!”

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie  is er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Van baby tot kleuter en van kleuter tot puber. Elk kind krijgt een eigen behandelplan. Waar nodig wordt samengewerkt met andere disciplines, zoals artsen, logopedisten, leerkrachten en orthopedagogen.

Spelenderwijs stimuleren we de ontwikkeling van jouw kind. We geven tips en adviezen zodat er ook thuis geoefend kan worden en je snel vooruitgang ziet.

"Jongeren hebben door de groei vaker sportblessures of een slechte houding. Gerichte oefeningen kunnen klachten voorkomen en verminderen."

 

"Onze kindermanueeltherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van baby’s, kinderen en jongvolwassenen met bewegingsproblemen"

"Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben, simpel gezegd, zintuigen die niet goed samenwerken. Dit heeft invloed op het gedrag van een kind."

"ReAttach is een kortdurende en kindvriendelijke vorm van therapie gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen."

"Wij kijken naar het geluk van het kind, waarbij de gezinssituatie van essentieel belang is en daarom ten alle tijde mee wordt genomen. Indien noodzakelijk en gewenst zullen wij hier als praktijk dan ook de behandeling op inrichten."