Tarieven fysiotherapie

Kinderfysiotherapie wordt standaard vergoed in het basispakket van je verzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd voor ten minste 18 behandelingen bij een kinderfysiotherapeut. Daarnaast is er eventueel vergoeding mogelijk uit een aanvullende verzekering. Bij chronische aandoeningen worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed. Belangrijk om te weten is dat de kosten van de behandelingen van jouw kind niet van het eigen risico af gaan.

Wij hebben in 2024 echter geen contract met: Menzis, zorg&Zekerheid, ENO en caresq (en de labels die onder deze verzekeraars vallen). Als je hier verzekert bent gelden de praktijk tarieven en dien je zelf de rekening in bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis krijg je dan een percentage vergoed.

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor kinderfysiotherapie aan huis dient er wel een verwijzing te zijn van een huisarts, specialist of consultatiebureauarts.

Kijk hier voor de betalingsvoorwaarden.

Tarievenlijst Fysiotherapie 2023

Zitting kinderfysiotherapie
:
€ 56,00
Kinderfysiotherapie aan huis
:
€ 71,00
Psychosomatische Fysiotherapie
:
€ 56,00

Reguliere zitting fysiotherapie
:
€ 46,00
Screening + Intake en onderzoek na screening
:
€ 58,00
Intake en onderzoek na verwijzing
:
€ 56,00
Intake en onderzoek aan huis na verwijzing
:
€ 77,00
Instructie/overleg met ouders
:
€ 53,00

Groepsbehandeling 2 personen
:

€ 30,00

Groepsbehandeling 3 personen
:

€ 27,00

Groepsbehandeling 4 personen
:

€ 22,00

Inrichtingstoeslag
:
€ 10,00

Instructie/overleg ouders van de patiënt

:
€ 46,00
Niet nagekomen afspraak (zie betalingsvoorwaarden)
:
€ 47,00
Behandelverslag
:
€ 56,00
Begleiding orthopedagoog
:
€ 65,00