Vergoedingen

Kinderfysiotherapie wordt standaard vergoed in het basispakket van je verzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd voor ten minste 18 behandelingen bij een kinderfysiotherapeut. Daarnaast is er eventueel vergoeding mogelijk uit een aanvullende verzekering. Bij chronische aandoeningen worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed. Belangrijk om te weten is dat de kosten van de behandelingen van jouw kind niet van het eigen risico af gaan.

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor kinderfysiotherapie aan huis dient er wel een verwijzing te zijn van een huisarts, specialist of consultatiebureauarts.

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, behalve de labels ENO en caresq. Als je hier verzekert ben gelden de praktijk tarieven en dien je zelf de rekening in bij de zorgverzekeraar afhankelijk van je polis krijg je dan een % vergoed.

Tarievenlijst Fysiotherapie 2022

Zitting kinderfysiotherapie
:
€ 49,00
Kinderfysiotherapie aan huis
:
€ 63,00
Reguliere zitting fysiotherapie
:
€ 40,00
Screening
:
€ 22,00
Intake en onderzoek na screening
:
€ 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing
:
€ 60,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
:
€ 56,00

Groepsbehandeling 2 personen
:

€ 30,00

Groepsbehandeling 3 personen
:

€ 27,00

Groepsbehandeling 4 personen
:

€ 22,00


Groepsbehandeling 5-10 personen

:
€ 18,00

Inrichtingstoeslag
:
€ 10,00

Instructie/overleg ouders van de patiënt

:
€ 46,00
Niet nagekomen afspraak (zie betalingsvoorwaarden)
:
€ 46,00
Eenvoudige behandelverslag
:
€ 28,00
Begleiding orthopedagoog
:
€ 65,00

Betalingsvoorwaarden

1.  Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt/cliënt en ons.
2.  Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3.  Betaling voor de kinderfysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat ons vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Betalingsvoorwaarden abonnementen:

1. Na de eerste betaling via Ideal zal daarna maandelijks de abonnementen automatisch worden geïncasseerd

2. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. 

3. De beweegplezier groepen worden 1x maandelijks aangeboden in Uden en/of Zeeland, bij missen van een groepsles is het mogelijk dezelfde maand, indien er plek is, deze in te halen op de andere locatie. Beweeglessen kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.