"Samen gaan we kijken hoe jij weer lekker in je vel kan komen te zitten."

Psychosomatische fysiotherapie bij jeugd en adolescenten & ouders

Psychosomatische fysiotherapie is bedoeld voor jeugd en (jong)volwassenen die graag iets willen doen aan hun klachten. Hierbij kun je denken aan:

  • aanhoudende klachten zoals buikpijn, vermoeidheid, misselijkheid en/of hoofdpijn
  • stressklachten zoals een gespannen gevoel of slecht slapen
  • angstklachten zoals hyperventilatie, faalangst, bang rondom het sporten/bewegen

Steeds meer jeugd staat onder hoge spanning. Deze spanning kan ontstaan door bijvoorbeeld gepest worden, scheiding van ouders, sociale druk, ziekte of overlijden in de omgeving. Langdurige spanning kan zich lichamelijk uiten. Psychosomatische klachten bij kinderen en jongeren nemen helaas steeds meer toe. Hierbij gaat het om lichamelijke klachten die door psychische factoren worden veroorzaakt of in stand gehouden.

Samen met het kind en ouder(s) en/of verzorger(s) zullen we het eerste gesprek aan gaan. Aan de hand van de hulpvraag zullen we samen het doel vaststellen. Bij de behandeling gaan we niet opzoek naar de oorzaak, maar proberen we samen te begrijpen wat er gebeurt in het lichaam en hoe daarmee om wordt gegaan.

De psychosomatisch fysiotherapeut werkt nauw samen met andere betrokken behandelaren zoals kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, POH-GGZ jeugd, beweegcoach, orthopedagoog en/of psycholoog.

Een klein overzicht van waar een behandeling uit kan bestaan:

  • Bewegen in de breedste zin van het woord om bv. zelfvertrouwen te vergroten of je beter te voelen.
  • Stil staan bij gedachten en gevoelens in de vorm van bv. tekenen om te voelen wat er gebeurt in je lichaam.
  • Vergroten van lichaamsbewustzijn, weer leren en durven voelen in het lichaam door aanrakingen of beweegvormen.
  • Ademhalings- en ontspanningstherapie om je lichaam weer wat rustiger te krijgen.
  • Lichaamsgerichte oefeningen waarbij we leren hoe we anders om kunnen gaan met de klachten, je eigen plek in te nemen of je grenzen aan te geven.
  • Medische hypnose.
  • Ouderbegeleiding.

Zit je kind niet lekker in zijn vel. Wij helpen graag jouw kind zijn/haar lichaam beter begrijpen!