Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt/cliënt en ons.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling voor de therapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat ons vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Betalingsvoorwaarden abonnementen:

 

  • Na de eerste betaling via Ideal zal daarna maandelijks de abonnementen automatisch worden geïncasseerd
  • Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. 
  • De beweegplezier groepen worden 1x maandelijks aangeboden in Uden en/of Zeeland, bij missen van een groepsles is het mogelijk dezelfde maand, indien er plek is, deze in te halen op de andere locatie. Beweeglessen kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.
  • In augustus is er geen les.  Dit is in de maandprijs verrekend.