Tarieven psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Een aanvullende verzekering is niet verplicht en per zorgverzekering en per pakket wisselend, dus raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden. Behandelingen uit de aanvullende verzekering gaan niet van het eigen risico van jouw kind af.

Psychosomatische fysiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Kijk hier voor de betalingsvoorwaarden.

Tarievenlijst Fysiotherapie 2023

Zitting kinderfysiotherapie
:
€ 53,00
Kinderfysiotherapie aan huis
:
€ 68,00
Psychosomatische Fysiotherapie
:
€ 53,00

Reguliere zitting fysiotherapie
:
€ 43,00
Screening
:
€ 27,00
Intake en onderzoek na screening
:
€ 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing
:
€ 65,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
:
€ 56,00

Groepsbehandeling 2 personen
:

€ 30,00

Groepsbehandeling 3 personen
:

€ 27,00

Groepsbehandeling 4 personen
:

€ 22,00

Inrichtingstoeslag
:
€ 10,00

Instructie/overleg ouders van de patiënt

:
€ 46,00
Niet nagekomen afspraak (zie betalingsvoorwaarden)
:
€ 46,00
Eenvoudige behandelverslag
:
€ 28,00
Begleiding orthopedagoog
:
€ 65,00