"Een kinderergotherapeut werkt met een kind aan de zelfredzaamheid. Het kind krijgt weer zelfvertrouwen en plezier in dagelijkse handelingen."

Kinderergotherapie

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf. Heeft je kind moeite met persoonlijke verzorging, zoals aan- en uitkleden, veters strikken, knopen open- en dicht maken? Weet je kind niet hoe ze een taak moet aanpakken of heeft ze moeite met plannen? Of zijn fijn motorische vaardigheden moeilijk zoals kleuren, knippen, schrijven?  Een kinderergotherapeut maakt samen met de ouders een behandelplan om te werken aan de zelfredzaamheid. Het kind krijgt weer zelfvertrouwen en plezier in dagelijkse handelingen.

Hulp nodig bij:

  • Structureren en plannen
  • Zelfstandig werken en concentreren
  • Aankleden of veters strikken
  • Eten met bestek
  • Aanvragen hulpmiddelen, zoals rolstoel, spalk, aangepaste tafel/stoel of fiets
  • Het ontwikkelen van een voorkeurshand
  • Fijn motorische vaardigheden, zoals de pengreep, knippen en kleuren
  • Problemen met schrijven (onleesbaar, langzaam, schrijfpijn)

Bij twijfel of andere vragen, neem vrijblijvend contact met ons op.