"Graag helpen wij je door samen naar je kind te kijken en er voor te zorgen dat je kindje weer plezier heeft in bewegen zonder belemmeringen."

Bodymap

Het ontwikkelingslab van Bodymap brengt de bewegingsontwikkeling van kinderen in beeld. Alle flesjes van het ‘lab’ staan voor specifieke ontwikkelingsvaardigheden. Alle kinderen moeten dus spelenderwijs heel veel bewegingservaring opdoen. Zo kunnen de kinderen de flesjes vullen en vaardigheden automatiseren. Als kinderen voldoende spelen en bewegen gaan de flesjes zich vullen met ‘vaardigheden’ en gaat uiteindelijk de dop op de fles. Nu is de vaardigheid geautomatiseerd. En automatiseren is nodig om meer complexe vaardigheden te kunnen aanleren. Als alle flesjes van het lab gevuld zijn, dan zijn kinderen klaar om goed te leren schrijven, rekenen, lezen, concentreren, goed bewegen enz.

Het is de bedoeling dat kinderen tussen 0 en 6 jaar al deze vaardigheden spelenderwijs automatiseren.

Je leest en volgt het ontwikkelingslab van onder naar boven, net zoals onze hersenen ook van onder naar boven ontwikkelen.

  • Reflexintegratie is de eerste stap in de ontwikkeling, dat zijn de groene flesjes. Als start van de ontwikkeling doorlopen kinderen, baby’s de reflexintegratie. Dit zijn reflexmatige bewegingen die bij de geboorte zichtbaar zijn, bijvoorbeeld het grijpreflex. Het doel van die reflexen zijn om de latere motorische bewegingen makkelijker te maken. De vaardigheden die aan deze flesjes zijn gekoppeld zijn o.a. buiklig, rollen en kruipen. Deze vaardigheden zijn heel belangrijk voor de basis van de motorische ontwikkeling. 
  • De zintuigen, sensorische informatieverwerking staat op de tweede plek, de blauwe flesjes. Belangrijk om te weten is dat de zintuigen pas optimaal kunnen ontwikkelen als de groene flesjes, de reflexintegratie in orde is. De zintuigen zijn enorm belangrijk omdat wij via onze zintuigen alle informatie binnen krijgen.
  • Psychomotorische vaardigheden, de gele flesjes. Deze kunnen pas goed ontwikkelen als de voorgaande flesjes goed gevuld zijn. Zo kan een kind dat bijvoorbeeld steeds een ‘kopvoeter’ tekent op 5-jarige leeftijd erop wijzen dat er een minder sterke lichaamsperceptie is. Maar de ontwikkeling van lichaamsperceptie is afhankelijk van een goede proprioceptie/lichaamsgevoel en de zintuigen zijn dan weer afhankelijk van de reflexintegratie. Dit om aan te geven dat alle vaardigheden met elkaar in verbinding staan van onder naar boven.
  • Pre-schoolse vaardigheden, de paarse flesjes. Deze begrippen gebruiken we heel vaak, maar ze staan helemaal bovenaan. Hier zien we de meeste problemen zichtbaar worden in de klas. Maar nu zie je dat er zoveel voorwaarden aan verbonden zijn.

Bij een natuurlijke ontwikkeling volgen deze vaardigheden elkaar mooi op. Door de jaren heen merken we dat meer en meer kinderen moeite hebben om verschillende van deze vaardigheden te beheersen waardoor heel wat schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven, concentreren lastiger wordt.

Binnen onze 'beweegplezierlessen' werken we aan de basisvaardigheden om zo alle flesjes te vullen en een goede basis te leggen voor de toekomst.