Algemene voorwaarden

Alle kinderen zijn competent en hebben talent, ieder op eigen wijze en passend bij de eigen vermogens.
Het is aan hen om samen met ons te ontdekken waar hun krachten/talenten liggen en hoe ze die naar eigen behoefte kunnen benutten, in verbondenheid met anderen. 

Dit betekent balanceren; tussen vooral doen wat je kan en aankan, maar ook uitgedaagd worden om jezelf te overtreffen en eventuele angsten te overwinnen. Je kunt meer dan je denkt, van proberen kun je leren, vallen en weer opstaan, oefenen en doorzetten.

Een ongeluk kan op beweegvlak nooit helemaal voorkomen worden, er zitten risico’s aan bewegen op zich. Echter zijn die risico’s door kennis, een geleidelijke opbouw en inhoud wel enorm te beperken. Zo werken we op aanvaardbare ondergronden en met deugdelijke materialen. Geven we aansprekende oefeningen, passend bij de leeftijd en belangstelling van de deelnemende kinderen/ouders/vertegenwoordigers.
We zijn ons bewust van mogelijke “beweeggevaren” en proberen die zoveel mogelijk te voorkomen.

 

De volgende items zijn voor deelnemers/ouders/vertegenwoordigers bij dit onderwerp van belang:

 • Geen kauwgom of ander eten tijdens het sporten in de mond
 • Let op sieraden en losse haren tijdens het sporten & zorg voor een goede hygiëne
 • Gebruik sportieve kleding & schoeisel en houdt daarbij rekening met de weersomstandigheden
 • Denk zelf aan het weer mee naar huis nemen van de meegenomen spullen (zoals drinkbidon/bril/jas)
 • Als je vragen of belemmeringen hebt om een activiteit uit te kunnen voeren, dit altijd aangeven of mededelen 
 • Informeer ons over persoonlijke omstandigheden (relevante medische en conditionele bijzonderheden) voor zover ze van invloed zijn op een goed verloop van de activiteit
 • Naleving van onze aanwijzingen zijn voor een goede uitvoering/deelname van belang
 • Deelname aan activiteiten is op basis van eigen risico
 • We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van goederen, noch voor persoonlijke en lichamelijke schade en/of letsel die is ontstaan door en tijdens deelname aan activiteiten
 • Deelnemende kinderen/ouders/vertegenwoordigers/organisaties hebben zelf goede verzekeringen (bv ziektekosten voor een verstuikte enkel) 
 • Indien bij de uitvoering van de activiteiten er toch onverhoopt zich een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van de uitvoerder leidt (in opdracht van Praktijk Alles Kids), zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door de uitvoerder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 • Indien de maandelijkse betaling niet wordt nagekomen, zijn kinderen of kinderen met ouders niet welkom bij de groepsactiviteiten alvorens zij aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.
 • In augustus is er geen les. Dit is in de maandprijs verrekend. 

Als er onverhoopt toch tekortkomingen geconstateerd worden in de begeleiding en uitvoering van activiteiten/opdrachten, bespreek deze dan aub zo snel mogelijk met betreffende persoon.