Tarieven orthopedagoog

De orthopedagoog werkt onafhankelijk en heeft geen vaste contracten afgesloten met de gemeente en / of zorgverzekeringen. Ouders (of scholen) kunnen haar op eigen initiatief benaderen. Hiervoor is géén verwijzing nodig. Gezamenlijk bepalen we welk onderzoek of begeleidingstraject we kunnen inzetten zonder keuzes te moeten maken van een al reeds vooraf bepaald budget. Daarnaast heeft het als voordeel dat er relatief meer tijd effectief aan ouders en kind besteed kan worden.

Omdat we geen vaste contracten met de gemeente hebben afgesloten, word je vaak niet automatisch naar Joyce doorverwezen. Toch is het wel mogelijk om een vergoed onderzoek en/of traject aan te vragen, lees hieronder meer over deze mogelijkheden.

Vergoedingen vanuit een PGB.
Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, komt in principe in aanmerking voor een PGB. Dit is een geldbedrag waarmee zorg en begeleiding kan worden ingekocht. Vaak wordt dit ingezet voor mensen met een beperking, een aandoening of een stoornis. Of je in aanmerking komt voor een PGB ligt niet aan het inkomen, maar aan een aantal specifieke voorwaarden. Meer informatie omtrent het aanvragen van een PGB, vindt u hier: https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb.

Samenwerkingsverband en zorgarrangementen
Sinds de invoering van het passend onderwijs kunnen scholen zorgarrangementen aanvragen bij samenwerkingsverbanden. Met deze arrangementen kunnen scholen kinderen met een zorgvraag op school ondersteunen. Eventueel is het mogelijk om een externe deskundige hieruit te betalen. Ook het uitvoeren van onderzoeken kan en mag vanuit dit budget worden betaald. De school van uw kind kan een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband om onze diensten vergoed te krijgen.

Kijk hier voor de betalingsvoorwaarden.

Tarievenlijst orthopedagoog 2023

Intake
:
Gratis
Begeleiding bij gedragsproblemen
45 minuten directe contacttijd en 15 minuten voorbereiding- en verwerkingstijd
:
€ 65,00
Begeleiding sociaal-emotionele ontwikkeling
45 minuten directe contacttijd en 15 minuten voorbereiding- en verwerkingstijd
:
€ 65,00
Begeleiding bij leerproblemen
40 minuten directe contacttijd en 5 minuten voorbereiding- en verwerkingstijd
:
€ 45,00

Bij vragen, neem vrijblijvend contact met ons op.